Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurlijk voor elkaar

Inhoudsopgave

Voorwoord
INLEIDING
`1Natuur voor elkaar in het Grenspark Maas-Swalm-Nette
Geologie van het Grenspark. Geologische krachten maken het landschap
Kader 1 Aardbeving van Roermond
NATUURGEBIEDEN
1 De Groote Heide bij Venlo. Heide, bloemrijke graslanden en bossen op de oude Fliegerhorst
Kader 2 Fliegerhorst Venlo
Kader 3 Wasplatengrasland van Europees belang
2 De Krickenbecker Seen. Door mensenhand gemaakt en beschermd
Kader 4 De Fuut
Kader 5 Kasteel Krickenbeck
3 De Romeinenweerd. Een jong en dynamisch natuurgebied-maar toch volwassen
Kader 7 Successie en ooibossen
4 De Wittsee. Een meer in de loop der tijd
Kader 8 Waterkwaliteit en waterplanten
Kader 9 Nieuwe planten en dieren
5 De Niers. Een traag stromende rivier in een weids landschap
Kader 10 Ooievaars
6 Die Süchtelner Höhen. Geschiedenis, natuur en recreatie
Kader 11 Knotbeuken
7 Het Brachter Wald. De geschiedenis van het Grenswoud
Kader 12 Nachtzwaluw
Kader 13 Galgenvenn
Kader 14 Sequoiafarm en geo-hydrologische watertuin
8 Meerlebroek. Nieuwe moerassen langs een Romeinse weg op de grens
Kader 15 Grietjens Gericht
Kader 16 Wolf
9 Het Leudal, driestromenland in Midden-Limburg. Natuur en cultuur in 'close harmony'
Kader 17 Professor Eugène Dubois
Kader 18 Venherstel
10 Het Elmpter Swalmbruch. Veenmoeras in het dal van de Swalm
Kader 19 Wilde gagel
Kader 20 Mycorrhiza
Kader 21 Jeneverbes
11 De Swalm. Een typische laaglandbeek
Kader 22 Watermolens
Kader 23 De Swalm van bron tot monding
Kader 24 Bruinkoolwinning en waterhuishouding
12 De Midden-Limburgse Maas. Natuurontwikkeling in weidse uiterwaarden
Kader 25 Grindwinning en natuurontwikkeling
Kader 26 Watervogels
13 De Beegderheide. Waar bossen, vennen en droge heide elkaar afwisselen
Kader 27 Schijngrondwaterspiegels
Kader 28 Phegeavlinder
14 De terrassen van de Meinweg. Broekbos, veen en natte heide
Kader 29 De Meinweg. Gemeenschappelijk bezit
15 Het dal van de Roode Beek. Een grensverleggend water
Kader 30 Opkomst en ondergang van St. Ludwig
16 Effelder Waldsee en Oude Roermeander
Kader 31 Meandering
Kader 32 Rheofiele libellen
17 Hoosden en de Linnerheide. Terrasovergangen en oude Roermeanders
Kader 33 Voorjaarsflora
Kader 34 Dood hout leeft
18 Reigersbroek en Landgoed Rozendaal. Nieuwe natuur in volle ontwikkeling
Kader 35 Natuurontwikkeling terug naar de bron
kader 36 Een tijger op ballonvaart
19 De Myhler Schweiz. Een glooiend landschap nabij Wassenberg
Kader 37 De sage van de Schwanderberg
20 Het Marissen en het Haeselaarsbroek. Ontgonnen heide- en moerasgebieden
Kader 38 De houtwallen van het Marissen
Kader 39 Bosmieren
21 De Doort en het IJzerenbosch. Oude loofbossen met een rijke flora en fauna
Kader 40 De Slanke sleutelbloem als boegbeeld
Kader 41 De Boomkikker

GLOSSARIUM
Literatuurlijst
Biografie van de auteurs
Sponsoren
Index (Nederlands-Duits-wetenschappelijk)